קישורים

גלובליזציה כלכלית ואי-שוויון

סיפורם של הדברים:

האתר הרשמי

תמליל מלא של הסרט בעברית באתר אקו-יוקי

אתר המתאר את ההשלכות הסביבתיות והחברתיות של ייצור הiPhone

אתר המאפשר ליצור גרפים ע”פ מדדים חברתיים וכלכליים – GapMinder

אתר העוסק בעבודת ילדים – Child Labour

ארגון סיוע לפליטים בישראל – א.ס.ף.

סגירה

מוסדות וארגונים ישראליים ובינלאומיים

האגף לשיתוף פעולה בינלאומי (מש”ב) במשרד החוץ

האגודה לקידום פיתוח בינ”ל, סניף ישראל – SID

האומות המאוחדות – UN

סוכנות הפיתוח של האו”ם – UNDP

ארגון העבודה הבינלאומי – ILO

הבנק העולמי – World Bank

אתר עצומות גלובלי – Avaaz

Care

Oxfam

איך לזהות מוצרי סחר הוגן

ארגון הסחר ההוגן העולמי

סגירה