חומרי העשרה

בדף זה תוכלו למצוא חומרי רקע שונים המיועדים למורים, כמו גם את חומרי העזר המיועדים לשימוש בכיתה.

רשימת ספרים ומאמרים לקריאה.

רשימת סרטים לצפייה בכיתה.

מאמרים:

חומרי עזר לשימוש בכיתה:

חומרים נוספים:

הפעלה של האתר GapMinder המכיל נתונים בצורה גרפית – לכיתות מתקדמות (אנגלית)