הגלובליזציה מקיפה אותנו מכל עבר: המוצרים שאנו צורכים, האוכל שאנו אוכלים, הסרטים, השירים והמשחקים – כולם תוצרים של מערכת כלכלית, פוליטית ותרבותית חדשה אשר התהוותה לנגד עינינו בעשורים האחרונים.

בכדי להכין את תלמידנו לחיים בעידן הגלובלי, בו הפעולות שלהם משפיעות על חייהם של אנשים ברחבי העולם בעוד החלטות המתקבלות במוסדות בינלאומיים מעצבות את המציאות החברתית במדינת ישראל, נדרשת נקודת מבט רחבה וכוללת, המדרבנת את התלמידים ללמוד על הנעשה בעולמנו ולהכיר באחריות הנגזרת עלינו.

היחידה העומדת לפניכם עוסקת במגוון תופעות אשר התעצמו בשל תהליך הגלובליזציה, כאשר העיקרון המנחה לאורך השיעורים הוא החיבור בין חייו האישים של התלמיד לבין התופעה הנדונה. רשימת הנושאים המלאה מופיעה בהמשך העמוד.

מעבר למערך השיעורים, תוכלו למצוא באתר זה מצגת מלווה לכל שיעור, המכילה את תכני השיעור העיקריים יחד עם תמונות וגרפים להמחשת הנושא. בנוסף, ישנם מספר סרטונים מתורגמים הניתנים לצפייה בכיתה וכן עמוד המכיל רשימת מקורות וחומרי העשרה מומלצים.